Skład osobowy Sądu Wyższego prawa magdeburskiego na Zamku Krakowskim w XVII-XVIII wieku

Prawo

Informacje

Książkę autorstwa dr. Macieja Ziemierskiego należy uznać za niezwykle wartościową dla badaczy dziejów i społeczeństwa Krakowa oraz sądownictwa epoki staropolskiej. Powstała ona w oparciu o wieloletnie badania, kwerendy i poszukiwania źródeł rękopiśmiennych, dotychczas...

Cena: 32,76
Dostępność: dostępny od ręki