Rogoźniczka. Dzieje wsi i jej mieszkańców

Historia

Informacje

perfumy dla kobiet

Inspiracją do napisania tej książki było wydanie w 2008 r. Monografii Rogoźnicy nad Krzną oraz zainteresowanie mieszkańców Rogoźniczki dziejami perfumy dla kobiet ich miejscowości. Atrakcyjne położenie Brześcia i ziemi brzeskiej na skrzyżowaniu dróg lądowych i wodnych łączących Litwę z zachodem i...

Cena: 44,58
Dostępność: dostępny do tygodnia