Podstawy techniki, cz. 1, podręcznik profil rolniczo-spozywczy

Podręczniki

Informacje

Podręcznik opracowano na podstawie programu bloku tematycznego \"Podstawy techniki\", ujętego w dokumentacji programowej MENiS dla liceum profilowanego, profil rolniczo-spożywczy (nr dopuszczenia LP-RS/MENiS/2002.04.30). Podręcznik obejmuje treści programowe modułów: \"Rysunek techniczny\",...

Cena: 14,97
Dostępność: dostępny do tygodnia