Od Mickiewicza do Masłowskiej

Kultura i sztuka

Informacje

Niniejszy tom jest kolejnym ogniwem serii międzywydawniczej \"Literatura na ekranie\", poświęconej adaptacjom różnych literatur narodowych. Zgodnie z zasadami serii, każdy autor analizuje adaptację, lub adaptacje (od jednej do kilku), jednego utworu literackiego wybranego z danej literatury...

Cena: 36,75
Dostępność: dostępny do tygodnia