Kałka 1223 - Najazd Mongołów

Historia

Informacje

projekt Z216

W roku 1221 Czyngis-chan, władca Mongołów, nakazał zbrojną ekspedycję, która miała rozpoznać sytuację na Rusi. Dowodzili nią Subedej-bagatur i projekt Z216 Dżebe-nojon. Po klęsce zadanej wojskom ruskich książąt nad Kałką przed Mongołami stanęły otworem zarówno Ruś, jak i Europa...

Cena: 5,71
Dostępność: dostępny do tygodnia