Kałka 1223 - Najazd Mongołów

Książki naukowe i popularnonaukowe

W roku 1221 Czyngis-chan, władca Mongołów, nakazał zbrojną ekspedycję, która miała rozpoznać sytuację na Rusi. Dowodzili nią Subedej-bagatur i producent wanien Dżebe-nojon. Po klęsce zadanej wojskom ruskich książąt nad Kałką przed Mongołami stanęły otworem zarówno Ruś, jak i Europa...

Gazeta Wyborcza - Poznań 164/2010, Gazeta Wyborcza - Częstochowa 98/2015, Józef słuchający. Ewangeli o św. Józefie, Królowa kokonu, Za wszelką cenę, Przyjaciółki@it, Drewno układanka Szpital, Mit links. Zeszyt ćwiczeń. Gimnazjum część 2, Pewny start Mój dobry rok Czytam piszę rysuję, Komunikacja społeczna a wyzwania współczesności, Cudowna, Etyka! Poradnik dla grzeszników, Kamasutra, Siewca wiatru, MLP Lalka podstawowa Geometric, Lyra Heartstrings, Jezyk Polski 5.Pozytywizm, Martynka Skarbczyk opowieści, Ograniczenia swobody umów w kształtowaniu stosunku ubezpieczenia na cudzy rachunek, Super Minds Flashcards 5, Aktywna Mama 10/2014
Strona główna