Europejskie fundusze 2014-2020

E-książki

Publikacja dotyczy okresu programowania 2014-2020 i opisano w niej:źródła finansowania polityki spójnościprzesłanki i cele polityki spójnościproces projektowania wydatkowanych środków w wymiarze strategicznymzasady przygotowywania i zatwierdzania programów operacyjnychaspekty finansowe...

Wierszykarnia, Rzymscy chrześćjanie w zaraniu czwartego wieku, Gazeta Wyborcza - Opole 23/2016, Mamifest, Polskie zamki i pałace, Miasto pożeraczy deszczu, Łopatka i grabie 71130, Terapia grupowa dla dzieci z zaburzeniami..., Gazeta Wyborcza - Szczecin 81/2011, Filozofia wieczysta, Gazeta Wyborcza - Lublin 128/2009, Kresowa opowieść Julia Tom 2, REVELL Queen Elizabeth 2 (mini), Gazeta Wyborcza - Warszawa 35/2013, Gazeta Wyborcza - Kraków 148/2012, Po pierwsze, nie szkodzić, Prawo cywilne. Część ogólna, Gazeta Wyborcza - Szczecin 25/2013, Świat Motocykli 8/2014, Gazeta Wyborcza - Opole 174/2015
Strona główna