Administracyjnoprawna regulacja praw i wolności obywatelskich

E-książki

Informacje

Podstawowym zagadnieniem przedstawionym w opracowaniu jest wpływ norm nadrzędnych nad regulacją ustawową na proces wykładni i stosowania materialnego prawa administracyjnego. W książce podjęto problematykę proporcjonalności i granic ingerencji administracyjnoprawnej w sferę praw i...

Cena: 90,47 94,01 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie